Wartości etyczne dominujące w moim środowisku

Nie jest też lojalność cechą samą w sobie, odnosi się dookreślonego postępowania widzianego przez pryzmat człowieczeństwa i roli jednostki w świecie.nim samodzielnie wybiera zasady moralne i etyczne.. Download: Salamon J. - Wartości i cnoty etyczne pielęgniarki i ich znaczenie w pracy zawodowej.pdf.. Nazywa on bowiem "obyczajem" "wszystkie obowiązujące w danej epoce lub środowisku normy społecznego współżycia, nadając im nie tylko skonwencjonalizowanego, ale nade wszystko moralnie wartościowego…

Regulamin | Kontakt