Lista lektur stara podstawa programowa liceum

Pobierz

Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) - .z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z późn.. Mikołaj Sęp Szarzyński, wybrane sonety; 4.wybrane utwory epickie okresu romantyzmu: Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń, Victor Hugo, Nędznicy, Edgar Allan Poe, wybrane opowiadanie, Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy (fragmenty); Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom II - Zima); Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat; Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej;"Górą Edek" Marka Nowakowskiego, "Katedra" Jacka Dukaja, "Madame" Antoniego Libery, "Miejsce" Andrzeja Stasiuka, "Wyspa" Olgi Tokarczuk oraz wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej - znalazły się na liście lektur obowiązkowych dla liceum i technikum.Nowa lista lektur dla klas 7 i 8 (dla klas VII-VIII) szkoły podstawowej (nowelizacja 2021) LICEUM I TECHNIKUM Lista lektur LICEUM i TECHNIKUM klasa 1, 2, 3 - poziom podstawowy (nowelizacja 2021)Nowa lista lektur 2017 liceum i technikum - OBOWIĄZKOWE- zakres podstawowy.. Adam Asnyk, wybór wierszy; Adam Mickiewicz, Oda do młodości, wybrane ballady, w tym Romantyczność, wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze, w tym Do matki Polki, Dziady cz. IV, Dziady cz. III, Konrad Wallenrod;Lektury uzupełniające: Agatha Christie, wybrana powieść kryminalna ; Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze ; Helena Keller, Widzieć przez trzy dniW zestawie lektur uwzględniono podział na klasy..

Stara podstawa programowa; Technika.

Poniżej aktualny alfabetyczny spis lektur szkolnych w poszczególnych klasach szkoły podstawowej - podzielony na lektury obowiązkowe oraz uzupełniające.. Wg podstawy programowej.. Szkoła podstawowa - lektury.Lista lektur obowiązująca na maturze od 2015 r. (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI - IV ETAP EDUKACYJNY - LICEUM) TEKSTY KULTURY.. LISTA LEKTUR - liceum (stara podstawa programowa) POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY ANTYK - kultura starożytnej Grecji i Rzymu, Biblia Homer ,,Iliada" (fragm.. ul. Jagiellońska 23, 25-610 Kielce, tel.. ZAKRES PODSTAWOWY: ZAKRES ROZSZERZONY: 1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św.Wykaz lektur szkoła podstawowa nowa podstawa programowa (w roku szkolnym 2021/2022).. Lektury uzupełniające czytane w całości - poziom podstawowy: Poniżej przedstawiamy listę lektur, które, decyzją nauczyciela, mogą zostać omawiane na zajęciach języka polskiego, przygotowujących do matury podstawowej: 1.. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum.Lista lektur dla klas IV-VI Po wprowadzeniu zmian lista lektur obowiązkowych dla klas IV-VI szkół podstawowych wygląda następująco: Jan Brzechwa "Akademia Pana Kleksa" Janusz Christa "Kajko i Kokosz..

Stara podstawa programowa; Informatyka.

Dziadek i niedźwiadek - Łukasz Wierzbicki.. Reforma 2017; Zajęcia techniczne.. Szkoła latania" (komiks) René Goscinny, Jean-Jacques Sempé "Mikołajek" (wybór opowiadań) Ignacy Krasicki - wybrane bajkiPodstawa programowa; Informatory - Wyposażenie ośrodków; Jawne zadania egzaminacyjne (część praktyczna) Harmonogramy, komunikaty i informacje; Wyniki, sprawozdania; Przykładowe zadania; Archiwum; System informatyczny obsługi egzaminów zawodowych (SIOEPKZ) Egzamin eksternistyczny.. Adam Asnyk, wybór wierszy; Adam Mickiewicz, Oda do młodości, wybrane ballady, w tym Romantyczność, wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze, w tym Do matki Polki, Dziady cz. Szkoła podstawowa; Liceum ogólnokształcące; Branżowa szkoła I stopniaRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.. Lista lektur obowiązkowych dla liceów i techników po wprowadzeniu zmian to w zakresie podstawowym: "Biblia" - w tym fragmenty "Księgi Rodzaju", "Księgi Hioba", "Księgi Koheleta", "Pieśni nad Pieśniami", "Księgi Psalmów", "Apokalipsy wg św. Jana".Lektury w liceum i technikum - OBOWIĄZKOWE - zakres podstawowy.. Szkoła podstawowa; Liceum ogólnokształcące; Branżowa szkoła I stopniaw szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum..

Lista lektur w liceum matura 2015.

Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana; Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja; Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty); Sofokles, Antygona;Liceum 3 letnie (stara podstawa programowa) - klasa 2.. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.. Sofokles, Król Edyp LUB Antygona; 2.. Lament świętokrzyski; 3.. Reforma 2017 - Seria 1; Szkoły ponadgimnazjalne Język polski.. Wrzesień 2020 r. Październik 2020 r. Listopad 2020 r. Grudzień 2020 r. Styczeń 2021 r. Luty 2021 r. Jezyk angielski .. : (041) 346-21-81. tel./faks: (041) 346-21-80.Podstawa programowa; Informatory - Wyposażenie ośrodków; Jawne zadania egzaminacyjne (część praktyczna) Harmonogramy, komunikaty i informacje; Wyniki, sprawozdania; Przykładowe zadania; Archiwum; System informatyczny obsługi egzaminów zawodowych (SIOEPKZ) Egzamin eksternistyczny.. To lektury podane w podstawie programowej, przykłady klasyki literatury (zarówno polskiej, jak i europejskiej), teksty popularnonaukowe oraz publicystyczne.. Zwolennicy obu stanowisk mogą się cieszyć pierwszą nagrodą Bookera dla polskiego pisarza.Nowa lista lektur 2017 liceum i technikum - OBOWIĄZKOWE- zakres podstawowy .. Cukierku, ty łobuzie!. Obejmuje zarówno lektury obowiązkowe, jak również uzupełniające wybierane przez nauczyciela języka polskiego..

Gimnazjum - lektury.

Ich dobór pozwala na poznanie tradycji literatury i wszechstronny rozwój osobowości ucznia.Lektura obowiązkowa.. Teksty poznawane w całościLISTA LEKTUR SZKOLNYCH obowiązująca na maturze od 2015 r. (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI - IV ETAP EDUKACYJNY - LICEUM) TEKSTY KULTURY 1.. Teksty poznawane w całości (nie mniej niż 13 pozycji książkowych … oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości, przy czymIV.. Komentarz Ministerstwa Oświaty:Lista lektur obowiązkowych i uzupełniających dla uczniów 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum jest częścią podstawy programowej do języka polskiego.Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała 30 stycznia 2018 r. rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej .Lista lektur do liceum dla klasy 1., 2. i 3. zm.) - dotyczy szkół tzw. starego typu (6-letnia szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, 3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, szkoła policealna)Język, literatura, kultura.. Asiunia - Joanna Papuzińska.. Wrzesień 2020 r. Październik 2020 r. Listopad 2020 r. Grudzień 2020 r. Styczeń 2021 r.PODSTAWA PROGRAMOWA - JĘZYK POLSKI - LICEUM ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY tyzm, pozytywizm, M łoda Pol ska, dwu dzie stolecie mi ędzywojen ne, współczesność); 3) analizując teksty dawne, do-strzega róż ni ce j ęzykowe (fone-tyczne, leksykalne) wyni ka j ące ze zmian historycznych; 4) rozpoznaje w utworze sposobyAfryka Kazika - Łukasz Wierzbicki.. Załącznik nr 1.. Detektyw Pozytywka - Grzegorz Kasdepke.. Dziewczynka z parku - Barbara Kosmowska.. Język polski - Zasadnicza szkoła zawodowa .Dla jednych lista lektur ma być reprezentacją najistotniejszych w polskiej literaturze książek i autorów, dla innych ‒ przede wszystkim zachętą dla uczniów do czytania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt