Jovesto charakterystyka produktu leczniczego

Pobierz

Jedna fiolka zawiera 100 mg bendamustyny chlorowodorku.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lirra, 5 mg, tabletki powlekane 2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Produkt leczniczy zawiera 147,15 mg/ml sorbitolu ciekłego, niekrystalizującego.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: chlorokrezol, alkohol cetostearylowy, glikol propylenowy.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 250 mg, 500 mg, 750 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci soli sodowej.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Jovesto, 0,5 mg/ml, roztwór doustny 2.. Podzielenie dawki powinno uwzględniać indywidualne potrzeby pacjenta, a produkt leczniczy należy stosować z głównymi posiłkami .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ristaben25mg tabletki powlekane 2.. Hitaxa, 0,5 mg/ml, roztwór doustny.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera sitagliptyny fosforan jednowodny, co odpowiada 25mg sitagliptyny.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: alkohol cetostearylowy, chlorokrezol.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Drontal Plus Flavour 35 kg, 525 mg + 504 mg + 175 mg, tabletki dla psów 2..

3.Charakterystyka produktu leczniczego dla Jovesto.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Sprawdź też, w której aptece kupisz i w jakiej cenie.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 5 mg desloratadyny (Desloratadinum).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 5 mg desloratadyny (Desloratadinum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Jovesto, 5 mg, tabletki powlekane 2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. 2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Aby dowiedzieć się, jakJovesto tabl.. Produkt leczniczy zawiera 147,15 mg/ml sorbitolu ciekłego, niekrystalizującego.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny (Desloratadinum).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden mililitr roztworu do wstrzykiwań zawiera 50 mg fluorouracylu (50 mg/ml) Każda fiolka o pojemności 10 ml zawiera 500 mg fluorouracylu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Bendamustine Sandoz, 2,5 mg/ml, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. 4.2 Dawkowanie i sposób podawaniaProdukt leczniczy Comirnaty jest wskazany do czynnego uodparniania osób w wieku od 16 lat w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2..

a. wytwÓrca substancji biologicznie czynnej oraz wytwÓrca odpowiedzialny(i) za zwolnienie seriiJeśli produkt leczniczy Ryzodeg jest stosowany raz na dobę i niezbędne jest zwiększenie dawki, należy rozważyć stosowanie produktu leczniczego Ryzodeg dwa razy na do bę, np. by uniknąć hipoglikemii.

Bardziej szczegółowoProdukt leczniczy Comirnaty jest wskazany do czynnego uodparniania osób w wieku od 16 lat w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluorouracil medac, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. 1 ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Losec, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Clexane, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku, co odpowiada 4,2096 mg lewocetyryzyny.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BIOFUROKSYM, 250 mg, 500 mg, 750 mg, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań 2.. 300 ml roztworu do infuzji zawiera 600 mg linezolidu.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt6.1.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekanaKażda tabletka zawiera 5 mg desloratadyny (Desloratadinum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Jovesto 5 mg, tabletki powlekane 2.. Szczepionkę należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.. Pełny wykaz .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 5 mg desloratadyny (Desloratadinum).. 1 g kremu zawiera 475 mg glikolu propylenowego.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml zawiera 10 mg ranibizumabu*.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny (Desloratadinum).. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. (5 mg) - 60 szt. Desloratadine.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNASKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 1,22 mg betametazonu walerianianu zmikronizowanego (Betamethasoni valeras) i 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Linezolid Polpharma, 2 mg/ml, roztwór do infuzji 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu do infuzji zawiera 2 mg linezolidu (Linezolidum).. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 63,50 mg laktozy jednowodnej.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Produkt leczniczy zawiera parafinę.. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. 4.2 Dawkowanie i sposób podawaniaCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Szczepionkę należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Każda kapsułka zawiera 8 mg laktozy.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera: Substancje czynne: febantel 525 mg pyrantelu embonian 504 mg .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol w ilości 105 mg/ml.. 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Taka ilość zapewnia podanie pojedynczej dawki 0,05 ml, która zawiera 0,5 mg ranibizumabu.1 g kremu zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu (Clobetasoli propionas).. 2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Jovesto 0,5 mg/ml, roztwór doustny 2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna ampułko-strzykawka 0,2 ml zawiera 20 mg Enoxaparinum natricum (enoksaparyna sodowa) 20 mg/0,2 ml.Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (39 mg) potasu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za "wolny od potasu".1 ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 100 mg aceklofenaku.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Biofenac, 100 mg, tabletki powlekane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Jovesto, 5 mg, tabletki powlekane 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt