Historia współczesność i perspektywy rachunkowości w polsce

Pobierz

Oliwkiewicz, Barbara; Fatuła, .. FATULA_Rachunkowosc_w_zarzadza .. Systemy pomiaru, oceny i komunikacji wyników w przedsiębiorstwach międzynarodowych.. (2003), Rachunkowość polska początku XX wieku na tle epoki (), [w]: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, red. Sojak S., UMK, Toruń.. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ciechocinek 7-9 września 2003.. Skalski W., Ocena działalności przedsiębiorstw na podstawie zamknięć rachunkowych, Biblioteka Akademii Handlowej w Poznaniu, Poznań 1937, 1947.Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Toruń 2003 praca zbiorowa pod redakcją naukową Sławomira Sojaka Stan ogólny dobry, jedynie grzbiet lekko podniszczony (widoczny na zdjęciu)Tradycyjna rachunkowość przedsiębiorstwa a rachunkowość ekologiczna.. Kondraszuk T. [2003] Nowe wyzwania dla rachunkowości rolniczej [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, red. S. Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Uniwersytet im.. Gawart M., Pomiar wartości w rachunkowości - historia i perspektywy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Rachunkowości, Warszawa 2010, praca doktorska.Sokołowska D., Rachunek kosztów jako element systemu informacyjno-decyzyjnego gospodarstwa leśnego, [w:] S. Sojak (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2003.Pogodzińska-Mizdrak E. ..

Historia i współczesność.

3, Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstw Wiejskich, Puławy.. (2003), Rachunek kapitału, [w:] S. Sojak (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.. Podstawowym celem rachunkowości .Tytuł oryginału: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce / pod red. naukową Sławomira Sojaka Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: 2003 Opis fizyczny: 920 s.Request PDF | On Nov 1, 2016, Mikołaj Turzyński published Historiografia rachunkowości w Polsce - ujęcie komparatystyczne | Find, read and cite all the research you need on ResearchGateRachunkowość w zarządzaniu.. Sławomir Sojak.. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, s. 823-842 (ISBN 83--X).. Trwała utrata wartości: problem czysto teoretyczny czy też praktyczny; Historia, współczesność i perspektywy rozwoju rachunkowości w Polsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, ss.. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, s. 383-394.. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie.. - ISBN 83--XMistrzyni w zakresie rachunkowości zarządczej, .. "Koszty pracy a rozwój gospodarczy w Polsce w latach 2000-2008", w: red. Sławomir Partycki (red ..

W: B. Micherda (red.), Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych.

Krakowska Akademia im.. Perspektywy rozwoju rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.. Rachunkowość - system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji.. UMK, Toruń 2003, s. 35-49.. [1] Dobija M., Ewolucja koncepcji rachunkowości, kapitału i pieniądza, [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, wydawnictwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.. Trwała utrata wartości: problem czysto teoretyczny czy też praktyczny; Historia, współczesność i perspektywy rozwoju rachunkowości w Polsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, ss.. (2003), Ewolucja systemu rachunkowości polskiej w okresie transformacji systemowej [w:] Historia, współczesność i perspektywy .Historia rachunkowości na świecie - zarys.. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie - Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki, .Pogodzińska-Mizdrak E..

Podstawy ...Curzytek J. [1932], Książka do prowadzenia rachunkowości rolniczej, wyd.

Rentowność kapitału własnego wielopoziomowej grupy kapitałowej a zmiany polskiegoEwolucja koncepcji rachunkowości, kapitału i pieniądza / Mieczysław DOBIJA // W: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce / red. nauk.. Praca zbiorowa pod red. S. Sojaka.. (2009), Informacyjna rola bilansu w historycznej perspektywie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 51 (107), SKwP, Warszawa.11.. współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, S. Sojak (red.), Uniwersytet Mikołaja .Bąk M., Obszary zainteresowań współczesnej rachunkowości [w:] Sojak S., Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.Pogodzińska-Mizdrak E., Rachunkowość polska początku XX wieku na tle epoki (), [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2003.. Pacioli L. [2007 (1494)], Summa di arithmetica, geometria, proportioni et propotrionalita, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.. Przegląd nowoczesnych alternatywnych koncepcji pomiaru wyników,skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce..

Bariery i ich przezwyciężanie, w: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, (red.) S. Sojak, s. 427-444.

WYCENA INWESTYCJI., 15 GRUPA KAPITAŁOWA18.. [2] Dobija M., Postępowe idee rachunkowości w cywilizacji sumeryjskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996.Bamberska J. (2003), Podstawy prawne audytu wewnętrznego w Polsce.. Standardy audytu wewnętrznego, [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, S. Sojak (red.), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.. (2003), Rachunkowość polska początku XX wieku na tle epoki (), [w:] S. Sojak (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Toruń.. Google Scholar Lis T. (2016), Zawartość informacji o kapitałach w rachunkowości a jej użyteczność dla interesariuszy, "Studia Ekonomiczne.Bąk M., Obszary zainteresowań współczesnej rachunkowości [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, red. S. Sojak, Wydawnictwo .Rachunek kapitału, [w:] Historia, współczesność i perspektywy rozwoju rachunkowości w Polsce, pod red. S. Sojaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2003.. Pogodzińska-Mizdrak E.. [31] ZUCHEWICZ J. (2003), Procedura wdrożenia rachunku kosztów działań w świetle polskiej praktyki.18.. 445-457Grzegorek A.. Z przekazów historycznych wynika, że ewidencja gospodarcza była prowadzona już w starożytności: - w Mezopotamii (gliniane tabliczki z zapisami wpływów, wydatków, należności, zobowiązań, posiadanych bogactw), - w Egipcie (zwoje papirusu) - w Grecji i Rzymie (tabliczki woskowe) - w Chinach .Micherda B. [2010], Współczesny rozwój rachunkowości i jego uwarunkowania.. Rozmiar 1.470MB Format PDF.. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ciechocinek 7-9 września 2003.. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt