Protokół ze spotkania wzór

Pobierz

na rok szkolny 2017/2018 1.. PROTOKÓŁ.. Z PRZEPROWADZONEJ MEDIACJI .. Na spotkaniu obecni byli: Ze strony Zamawiającego:Bardziej szczegółowo.. Analiza opinii z poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz wniosków z obserwacjiProtokół zebrania Koła Miasta Zachwytów, które odbyło się 17 września 2005 r. w Domu Kultury.. UNICEF w Koszalinie.. Znajdź taki, który zaprojektowano do rejestrowania protokołu w sposób idealny do Twoich potrzeb — do obsługi spotkań w szkole, w firmie czy w klubie.Użyj szablonu protokołu spotkania do sporządzania notatek podczas spotkania lub uporządkowania notatek przed wysłaniem do zatwierdzenia.. 1 PROTOKOŁY ZE SPOTKAŃ RADY swpawel.rudasl.wiara.pl Protokół ze spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej 20 września 2012 r. 1.. Dnia .. o godz. .. odbyło się w .protokÓŁ ze spotkania zespoŁu dotyczĄcego opracowania ipet W dniu ………………………….……….. odbyło się spotkanie zespołu dotyczące opracowania IPET dla ucznia: imię i nazwisko klasa rok szkolnyProtokół.. Lista obecności.. Obecni : - Alicja Kot - przewodnicząca zebrania, prezes Koła Miłośników Miasta Zachwytów; - Janina Mazur - Kustosz Muzeum Regionalnego;SPRAWOZDANIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH.. W spotkaniu uczestniczyło 19 członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej.. Otwierając spotkanie - Jan Sztefek, przeprosił zebranych za nieobecność Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp..

Protokół spotkania (prosty) Word.

Miejscowość/ dnia .. z o.o. w Ustroniu Alojzego Sikory, na którego prośbę będzie prowadził zebranie.Transkrypt.. ze spotkania wychowawcy z rodzicami uczniów klasy .. w dniu .. Planowany przebieg spotkania: Powitanie .. W związku ze skierowaniem w dniu .. przez Sąd RejonowyWnioski, ustalenia, postulaty (np. "Na zebraniu postanowiono, że…"); Informacja o zakończeniu; Podpisy przewodniczącego (z prawej strony) i protokolanta (z lewej strony); Załączniki.. Przedstawiciele Pracodawcy: 1.Konkursy » IX Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny 2010/2011 » Protokół ze spotkania 1. .. Następnie ksiądz proboszcz przedstawił i powitał nowych członków .. Wzór Protokół - wzór.. Protokół konkursowy eliminacji szkolnych.. Data spotkania: Data (dd-mm-rrrr) Architekt Systemu / Przedstawiciel Zespołu: imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego Informacje wprowadzające: [przedmiot spotkania]Protokół ze spotkania z Wykonawcami Spotkanie z Wykonawcami zainteresowanymi udziałem w postępowaniu ZP-16/05/2012 na "Świadczenie usługi sprzątania gmachu głównego UMFC "odbyło się w dniu 29 maja 2012 r. o godzinie 10:00 w Sali Senatu w siedzibie Zamawiającego.. Przeglądaj szeroką gamę szablonów protokołów spotkań dla programu Microsoft Word..

Protokół spotkania komitetu rodzicielskiego.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA nr 1 Data: 2014-09-17 18:30-21:40 Miejsce: SP319, s. 104 Uczestnicy: przedstawiciele klas według załączonej do protokołu listy obecności (Załącznik 1), o 19:00 do spotkania dołączyła.PROTOKÓŁ.. Jest on zgodny ze standardowym protokołem reguł porządku spotkań Roberta.. Zebranie Rady Rodziców odbyło się w zaplanowanym terminie tj. 09.04.2018r.. Wzór IPET.. Wzór Protokołu ze spotkań Zespołu Zadaniowego PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA ZESPOŁU ……………………………………….. Z PRZEPROWADZONEJ MEDIACJI - WZÓR .. Wzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (półroczna) Wzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (końcoworoczna) Wzór arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.Protokół z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 im.. Rozpoczęto je modlitwą, którą poprowadził ks. proboszcz Jan Janiczek.. w oddziale Warszawa Centrum Provident Polska S.A. przy Alei Jana Pawła II 80, lokal 14 w Warszawie w godzinach 15:00 - 17:30.. Przedstawienie ocen cząstkowych, przewidywanych na zakończenie semestru, przewidywanych na zakończenie roku szkolnego, semestralnych* *niepotrzebne skreślićProtokół ze spotkania konsultacyjnego w sprawie przebiegu drogi S-19 ze szczególnym uwzględnieniem odcinka od węzła Księżno do węzła Kudrycze wzor protokolu ogolny ProtokÓŁ ogÓlny ze spotkania z mieszkańcami Miasta i Gminy Działdowo w ramach konsultacji społecznych dotyczących wariantowania rozbudowy drogi wojewódzkiejPROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW W SPRAWIE ZAPLANOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ DLA: ucznia/uczennicy ……………………………………………………………………..

Protokół spotkania organizacyjnego (wersja długa) Word.Załącznik nr 8.

W spotkaniu uczestniczyło 11 osób z grona Rady Rodziców oraz Pani Dyrektor Joanna Torbińska.Protokół ze spotkania Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Q4 2015 26.11.2015 Strona 1 of 6 Posiedzenie Komisji BHP odbyło się 26.11.2015r.. PROTOKÓŁ z ………………………………………NOTATKA SŁUŻBOWA ZE SPOTKANIA - wzór pisma.. Mediator / Nazwisko imię / Adres i telefon .. (imię i nazwisko) (stanowisko)NOTATKA SŁUŻBOWA ZE SPOTKANIA.. ROZPOCZĘCIE SPOTKANIA Przewodnicząca powitała nowy skład RR, przypomniała, na jakiej podstawie funkcjonuje RR.. Początek zebrania godzina 17.00..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt