Konflikt między kreonem a antygoną

Pobierz

Uważam, iż w konflikcie pomiędzy głównymi bohaterami "Antygony" Sofoklesa, Antygoną i Kreonem, ciężko jest przyznać którejkolwiek ze stron rację.. Polega na zderzeniu się przeciwstawnych, równorzędnych racji, pomiędzy którymi nie można dokonać wyboru i dlatego każde posunięcie bohatera prowadzi go do katastrofy, czyli klęski.Konflikt między królem a prorokiem jest echem konfliktu między Kreonem i Antygoną.. czyli klęski.Konflikt między Antygoną a Kreonem jest nadal aktualny, ponieważ jest to konflikt między władzą a jednostką.. Po tym, jak został władcą Teb, Creon jest oddany państwu i regułom, które wprowadził.. Wie, że grzebiąc zwłoki brata naraziłaby siebie na niebezpieczeństwo.-konflikt między Kreonem, a Terezjaszem: Ślepy Terezjasz przepowiada królowi odwrócenie się Bogów od Teb, jako za zakaz pogrzebania zwłok Polinejkesa.. Według ślepca mylenie się nie jest grzechem.Jaki podstawowy konflikt rozwija się między Kreonem a Antygoną?. Jedno stanowisko, stanowisko sprawiedliwości według boskich nakazów, reprezentuje Antygona, drugie zostało wyrażone .Uważam, iż w konflikcie pomiędzy głównymi bohaterami "Antygony" Sofoklesa, Antygoną i Kreonem, ciężko jest przyznać którejkolwiek ze stron rację.. Konflikt ten polega na tym, że oby dwie jego strony mają racje i właściwie niemożliwe jest jego rozstrzygnięcie..

WDochodzi więc do konfliktu między Antygoną a królem, Kreonem.

W tragedii ukazany jest konflikt: Antygony, która była oddana odwiecznym prawom boskim i Kreona, stryja Antygony, który ustanowił okrutne i bezlitosne.. poleca 85 %.. W tym sporze mamy do czynienia z różnymi wartościami, na jednej szali wagi znajdują się prawa boskie wraz z miłością do brata, na drugiej zaś prawa ludzkie, dobro państwa i rozumu.Konflikt tragiczny, którego są uczestnikami, także nieuchronnie prowadzi do zguby - trzeba opowiedzieć się po stronie którejś z racji; takiej dramatycznej deklaracji ne da się uniknąć.. Miała to być kara za to, że brat Eteoklesa nie walczył po.Konflikt pomiędzy Kreonem a Antygoną - kto miał rację?. Upamiętnienie zmarłych (wróżba Tyrezjasza).. Argumentował ten czyn swoją władzą, której nikt nie mógł się sprzeciwić.. Dobro ogółu a dobro jednostkiKonflikty tragiczne w dzisiejszych czasach.. Ismena jest typową greczynką, kobietą słabą, lękliwą, stara się podporządkować woli władcy i być wobec niego pokorna.. W tym sporze mamy do czynienia z różnymi wartościami, na jednej szali wagi znajdują .Trzy aspekty konfliktu.. Antygona broni praw ustanowionych przez bogów, nakazujących szacunek dla zmarłych, a.Antygona nie godzi się na to, chce sama ponieść konsekwencje, mówi, iż świadomie wybrała śmierć..

"Antygona" dochodzi do konfliktu między Antygoną, a jej wujkiem.

Bohaterowie tragedii reprezentują postawy i wartości sprzeczne, przeciwstawne, nie do pogodzenia.Kto miał racje w sporze pomiędzy Antygoną, a Kreonem?. Kreon jako reprezentant władzy państwowej, potępił Polinejkesa, przez odmówienie mu pogrzebu.. Jest to więc konflikt między dwiema racjami - ludzką (ustanowioną prawem) i boską (dusza z niepochowanego ciała nigdy nie zazna spokoju).1.. Jeden z największych tragików starożytnej Grecji - Sofokles - napisał książkę pt. ,,Antygona".. Wujek Antygony.Spór pomiędzy Antygoną a Kreonem rozgrywa się na płaszczyźnie moralno - religijnej.. Nie był to jednak zwykły zakaz - dotyczył pochówku brata Antygony - Polinika.. Obrona autorytetów przez władzę (rozmowa Kreona z Hajmonem).. Jaki podstawowy konflikt rozwija się między Creonem, głównym bohaterem, a Antygoną, antagonistą?. Dlatego nie rozumie działania Antygony, która staje naprzeciw jego .. Creon odmówił pochówku Polynoices (brata Antygony).. Jest kobietą odważną, upartą, dumną, konsekwentną w dążeniu do celu..

Konflikt ten jest istotą tragedii i nosi nazwę konfliktu tragicznego.

Antygona i tak go pogrzebuje, kwestionując autorytet Kreona.. Polega na zderzeniu się przeciwstawnych, równorzędnych racji, pomiędzy którymi nie można dokonać wyboru i dlatego każde posunięcie bohatera prowadzi go do katastrofy.. Problem ten zaistniał, ponieważ król Kreon wydał zakaz grzebania zwłok brata Antygony, P.Konflikt Kreona i Antygony jako starcie się racji uczucia i argumentów rozumu. ". Przyjrzyjmy się zatem racjom moralnym przyświecającym stronie określonej tu mianem Antygony.Osią konfliktu dramatycznego w Antygonie jest zakaz Kreona i sprzeciw wobec tego zakazu Antygony.. Wróżbita namawia Kreona, by jak najszybciej zezwolił na pogrzebanie ciała i odwołał rozkaz zabicia Antygony.. Konflikt sprzecznych racji bohaterów opiera się przede wszystkim na antytezie: prawo boskie (naturalne, niepisane) i prawo ludzkie (stanowione przez ludzi).. Dochodzi więc do konfliktu między Antygoną a królem - Kreonem.Kreon - tragiczna postać w "Antygonie".. Czyli nic się nie zmieniło.. Sofokles twórca antycznego dramatu pod tytułem "Antygona" w swoim dziele przedstawił konflikt dwóch praw: boskich z tymi ustanowionymi przez ludzi.. Mamy tutaj do czynienia z tzw. konfliktem tragicznym- dwoma równożednymi racjami, między którymie nie sposób wybrac.Konflikt Antygony i Kreona jest to konflikt równorzędnych racji, którymi kierują się ci bohaterowie..

Walka pomiędzy sacrum i profanum (wymiana zdań między Ismeną a Antygoną).

Przekłada prawa ludzie nad boskie.Konflikt pomiędzy pojedynczym człowiekiem, takim jak Antygona, a władzą, której przedstawicielem jest Kreon, zdarza się obecnie w każdym miejscu na ziemi.. Spór toczy się o ciało Polinejkesa, które król chciał pozostawić w miejscu śmierci mężczyzny.. Uważa, że ,,słowami świadczyć miłość to nie miłość"-konflikt między Kreonem, a Hajmonem: Kreon jest uparty bezwzględny i dumny.. Antygona pokazuje nam poprzez swoje wystąpienie, sprzeciwienie, że powinniśmy mieć własne zdanie i potrafić je bronić.. Znamy już chłodną (i w przekonaniu Kreona racjonalną) argumentację ludzi władzy.. Dlaczego Creon nienawidzi Polyneices?Konflikt między Antygoną i Kreonem rozgrywał się, jak pamiętamy, głównie na płaszczyźnie moralno-religijnej.. Wybór któregoś stanowiska jest jednoznaczny z wyborem śmierci (jak było w przypadku Antygony) lub z osamotnieniem i klęską osobistą (ten los spotkał Kreona).podam ci argumenty:-Antygona chce byc oddana prawom boskim, a Kreon prawom ustawowym - Antygona uważa, że prawa boskie są wyzsze od prawa stanowionego, a Kreon sądzi, że prawo religijne nie może ograniczać władzy królewskiej - Antygona kieruje się zasadą" Współkochać przyszłam, nie współnienawidzić", a Kreon kieruje się dobrem państwa Ogółem są to postaci tragiczne o sprzecznych względem siebie poglądach, dlatego dochodzi między nimi do konfliktu.Antygona, chcąc pochować brata zlekceważyła zakaz Kreona, uważając, że prawa Boże ustanowione w niebie są ważniejsze od praw ludzkich ustanowionych na ziemi.. Antygona kieruje się uczuciami, braterską miłością i prawem bogów, które mówi o obowiązku pochowania zmarłych.Oceń, czy spór między bohaterami dotyczy tylko spraw ogólnych ( zasady moralne, zasady prawa ) czy ma charakter osobisty.. Uniwersalną wymowę ma także konflikt pomiędzy nakazami moralnymi religii, a prawem stworzonym przez ludzi.I tu powstaje konflikt dwu racji, pomiędzy Kreonem a Antygoną Antygona przeciwstawia się zarządzeniu króla i grzebie zwłoki brata.. Sofokles w swym dramacie " Antygona " bardzo wyraźnie ukazał konflikt tragiczny.. Spór między Kreonem a Antygoną dotyczy zasad moralnych, w konflikcie zderzają się poglądy dyskutujące nad wyższością praw boskich nad ludzkimi.. Jakim człowiekiem jest Creon in Antigone?. Antygona uczy nas .. "Antygona" - konflikty w dramacie.-między Antygoną, a Ismeną: Konflikt pomiędzy siostrami wynika z różnicy ich charakterów.. Język polski.W dramacie Sofoklesa p.t.. Kiedy Kreon odmawia poddania się, Teiresias porzuca wiedzę, że jego własna rodzina umrze w wyniku jego bluźnierczych czynów.Temat: spór między bohaterami: Kreonem a Antygoną obrazujący problematykę moralną dotyczącą sprzecznych prawd: pomiędzy tym, co boskie a tym, co ludzkie (prawa pisane i niepisane - obyczajowe), rozumem a uczuciami, dobrem jednostki a dobrem społecznym, wolą, wyborem a przeznaczeniem.Główna rozbieżność między Antygoną a Kreonem polega na tym, że Antygona jest lojalna wobec jednostki, podczas gdy Kreon jest lojalny wobec państwa.. Po raz kolejny widzimy, jak prawa człowieka zderzają się ze starożytnymi prawami bogów.. Przecież już od dawien dawna istniał ten problem i ludzie sprzeciwiali się despotycznej władzy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt