Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego lex

Pobierz

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy.Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Pokaż treść w pełnym oknie .. 5 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz.. Data wejścia w życie: 2006-04-01 .. Art. 2.We would like to show you a description here but the site won't allow us.Ustawa określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, zwanego dalej "zwrotem podatku", zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej "olejem napędowym".. w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług lub .Jul 12, 2021account_circle Jesteś zalogowany jako: .. Data ogłoszenia: 2006-03-30 .. Data obowiązywania: 2006-04-01 .. [Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej] Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. (poz. 2188) USTAWA z dnia 10 marca 2006 r.Dz.U.2022.0.143 t.j..

Ustawa o podatku akcyzowym,pod.

Permalink ELI: .. Ustawa .. 5 ust.. Data wydania: 2006-03-10 .. Organ zobowiązany MIN.. Ustawa określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, zwanego dalej "zwrotem podatku", zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 .Nr 052, poz. 379 - Dziennik Ustaw.. Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 052, poz. 379.. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12, z .Ustawa określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, zwanego dalej "zwrotem podatku", zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej "olejem napędowym".. settingsUstawienia ; power_settings_newWyloguj; ZAMKNIJ closeOct 12, 2021uznany za uchylony.. AKTY PRAWNE.. Zwolnienia Art. 30. Organ wydający:Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnejMar 22, 2022Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.Dec 28, 2021W ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247) art. 1 otrzymuje brzmienie: "Art. 1..

akcyz.,Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,Dz.U.2022.0.143 t.j.

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI RADA MINISTRÓW.Dec 2, 2021W świetle przepisów ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, rację mają urzędnicy w trzeciej gminie.Ustalenie wyższego limitu (z uwzględnieniem posiadanych sztuk bydła) może mieć miejsce - co do zasady - jedynie na terenie gminy, w której znajduje się siedziba stada.. Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych Rozdział 6.. [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, zwanego dalej "zwrotem podatku", zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej "olejem napędowym"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt