Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej kgw

Pobierz

W sprawozdaniu należy podać kilka danych, do których należy m.in. kwota:Teraz pora na złożenie sprawozdania.. Koło, które zdecydowało się na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów nie musi sporządzać sprawozdania finansowego, zatwierdzać go i wysyłać do urzędu skarbowego.. Pomoc finansowa przeznaczona na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich.. Wzór sprawozdania z wydatkowania pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich znajdą Państwo tutaj Z początkiem listopada Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła z wnioskiem do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o wydłużenie okresu realizacji wykorzystania przyznanej pomocy finansowej.Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej: wersja PDF - otwórz wersja edytowalna (doc) - otwórz Instrukcja wypełniania sprawozdania z wydatkowania pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich - otwórz Więcej informacji (w tym wzory sprawozdań) na stronie: i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84Wnioski KGW o wsparcie ich działalności Agencja przyjmowała od 5 czerwca do 30 września 2020 roku.. Teraz pora na złożenie sprawozdania.. Należy to zrobić do końca stycznia br. w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla miejsca działania KGW.. W przypadku stwierdzenia niewykorzystania pomocy, wykorzystania pomocy niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania pomocy nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub .zwrotu pomocy - w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, niewykorzystania pomocy w terminie do 31 grudnia 2022 r. lub niewykonania zobowiązania w zakresie rozliczenia pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31 .KGW Nabór 2022..

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w 2022 roku - wersja edytowalna.

Należy to zrobić do końca stycznia br. w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla miejsca działania KGW.. w terminie do 31 grudnia 2022 r. lub niewykonania zobowiązania w zakresie rozliczenia pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.; .KGW, które mają z tym problem, mogą skorzystać z pomocy "telefonicznego dyżuru księgowej", który uruchomił Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.. 2. Osoba upoważniona do reprezentacji koła gospodyń wiejskich (zwana dalej "osobą upoważnioną")Wysokość pomocy finansowej z budżetu państwa uzależniono od liczby członków KGW ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, według danych wynikających z rejestru, i wynosi: 5000 zł, jeżeli KGW liczy nie więcej niż 30 członków; 6000 zł, jeżeli KGW liczy od 31 do 75 członków; 7000 zł, jeżeli KGW liczy ponad 75 członków.sprawozdanie z wydatkowania pomocy zawiera w szczególności: • wskazanie kwoty otrzymanej pomocy; • wskazanie kwoty wykorzystanej pomocy; • opis zadań, o których mowa w art. 2 ust.. Koło mogło otrzymać od 3 do 5 tys. złotych - w zależności od liczby członków.. 5051 kół otrzymało pomoc w wysokości 3 tys. zł, 4012 - w wysokości 4 tys. zł, a 334 koła - w wysokości 5 tys. zł..

KGW miały czas na przekazanie do ARiMR sprawozdanie z wydatkowania pomocy (dokonać rozliczenia otrzymanej pomocy w 2021r.).

5051 kół otrzymało pomoc w wysokości 3 tys. zł, 4012 - w wysokości 4 tys. zł, a 334 koła - w wysokości 5 tys. zł.. 2. Osoba upoważniona do reprezentowania koła gospodyń wiejskich (zwana dalej "osobąAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że 31 stycznia br. mija termin na złożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy finansowej.. Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej: wersja PDF - otwórz; wersja edytowalna (doc) .Wnioski KGW o wsparcie ich działalności Agencja przyjmowała od 5 czerwca do 30 września 2020 roku.. Fachową poradę można otrzymać pod numerem telefonu 500-562-565 codziennie do najbliższej niedzieli 31 stycznia, w godz. 16.00-18.00.. DANE IDENTYFIKACYJNE dzień miesiąc rok 3.. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, zrealizowanych z otrzymanej pomocy, w formie zestawienia dokumentów potwierdzających …MRiRW informuje: trwają prace nad ułatwieniem procesu ubiegania się o premie na rozpoczęcie działalność pozarolniczej..

W sumie blisko 9,4 tys. KGW otrzymało prawie 32,9 mln zł.Czego nie musi: sprawozdanie finansowe z ustawy o rachunkowości.

Modernizacja gospodarstw rolnych - wciąż można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt i nawadnianie.Do dnia 31 grudnia 2021 r. KGW musi wykorzystać otrzymaną pomoc na realizację zadań, o których mowa w ustawie o KGW.. Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej: wersja PDF - otwórz wersja edytowalna (doc) - otwórz Instrukcja wypełniania sprawozdania z wydatkowania pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich - otwórzRozliczenia należy dokonać na podstawie przedłożonego sprawozdania.. 2 września 2021.. Ostateczny termin składania sprawozdań upływa 31 stycznia 2021 r.Fachową poradę można otrzymać pod numerem telefonu 500-562-565 codziennie do najbliższej niedzieli 31 stycznia, w godz. 16.00-18.00.. Wniosek _o _przyznanie _pomocy _KGW _2022 _www _.xlsx 0.09MB Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich w 2022 roku.. zm.)Zgodnie z prawem, dotacje dla KGW mogły zostać wydane na realizacje zadań nałożonych na koła w ustawie, czyli na: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; ..

(nie dotyczy, jeżeli został już uprzednio złożony) Oświadczam, że wszystkie dane podane wsprawozdaniu z wydatkowania pomocy ...Materiały.

Premia dla młodych rolników - 150 tys. zł do wzięcia.. Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej: wersja PDF - otwórz; wersja edytowalna (doc) - otwórz Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 2.Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich wypełnia się na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z uwzględnieniem wskazań zawartych w niniejszej instrukcji.. Poprzedni Następny.. Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej: wersja PDF - otwórz wersja edytowalna (doc) - otwórz Instrukcja wypełniania sprawozdania z wydatkowania pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich - otwórz ARiMRPomoc finansowa z ARiMR dla KGW.. W terminie od dnia 1 kwietnia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2022 r. Nabór wniosków będzie trwał do 30 września .Do końca ubiegłego roku KGW miały czas na wydanie pieniędzy otrzymanych z Agencji.. Do dnia 31 stycznia 2022 r. KGW musi przedłożyć sprawozdanie z wydatkowania pomocy (rozliczy otrzymaną pomoc).Oświadczam, że wszystkie dane podane w sprawozdaniu z wydatkowania pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 i 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r., poz. 2345 z późn.. Numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 4.. Instrukcja _wypełniania _wniosku _KGW _2022 _.pdf 0.33MB Zgłoszenie NIP-2.SPRAWOZDANIE Z WYDATKOWANIA POMOCY FINANSOWEJ I.. Koło mogło otrzymać od 3 do 5 tys. złotych - w zależności od liczby członków.. To obowiązek każdego innego koła (nie prowadzącego UEPiK), który zapisany jest w ustawie o rachunkowości.Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich wypełnia się na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z uwzględnieniem wskazań zawartych w niniejszej instrukcji.. Jest to dokument, który muszą złożyć Koła Gospodyń Wiejskich, aby rozliczyć się z dotacji pochodzącej z budżetu krajowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt