Sprawozdanie z diagnozy klasa 3

Pobierz

Klasa III liczy 10 uczniów.. Wyniki przeprowadzonej diagnozy pozwoliły ustalić mocne i słabe strony umiejętności uczniów i odpowiednio przygotować nauczanie w klasie piątej.Plik ANALIZA diagnozy w klasie I.docx na koncie użytkownika gosialb • folder sprawozdania • Data dodania: 29 lis 2014 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Raport z diagnozy wstępnej klas I w roku szkolnym 2014/2015 Celem diagnozy jest sprawdzenie stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i .. Klasa I a 13,5 45% Klasa I b 12,6 42% szkoła 13.05 43.5% Wymagania III II I Liczba punktów do zdobycia 22 8 Średnia punktów klasy I a 11,67 1.83 .Sprawozdanie z pracy zdalnej - a po co to komu?. Polonii w Słupsku.. Znaczna grupa uczniów miała trudno ści z obliczeniem upływu czasu pomi ędzy podanymi godzinami.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.WSiP.. Umiejętności społeczne, współdziałanie w grupie III.. 85% - 60% - Kompetencje dziecka zgodne z oczekiwaniami.. Rozumienie i poszanowanie przyrody IV.. Celem ukierunkowanej działalności przedszkola jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej , określane jako dojrzałość szkolna.. We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci..

Sprawozdanie wychowawcy - klasa 2 gimnazjum.

Obszar społeczno - emocjonalny ( z rodzinnym i obywatelskim).3 z realizacji zajęć Tańczę i śpiewam W dniach realizowana była forma zajęć Tańczę i śpiewam.. Na radzie sierpniowej nauczyciele i wychowawcy zostali zapoznani z najważniejszymi informacjami wynikającymi z diagnozy .Sprawdzian wiadomości i umiejętności z edukacji matematycznej w klasie III - grudzień .. imię i nazwisko 1.. Chłopiec od września był tylko kilka dni w przedszkolu i nie wiem za bardzo jak mam mu wypisać tą cenzurkę bo tak naprawdę to go nie poznałam, nie jestem w stanie napisać co potrafi a czego nie.Sprawozdanie w odniesieniu do .. Dorota Michalczyk.. Lubimy się uczyć, aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły.. W maju 2013 r. została przeprowadzona diagnoza umiejętności po klasie I dzieci uczęszczających do dwóch klas pierwszych SP nr 14 w Lublinie.SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI.. Trudno ść z zaznaczaniem czasu na zegarze z tradycyjn ą tarcz ą mo Ŝe wynika ć st ąd, Ŝe wi ększo ść uczniów korzysta obecnie z zegarków elektronicznych.. Przeprowadziliśmy diagnozę i obserwację gotowości szkolnej opracowaną przez Wydawnictwo Szkolne i .Przyjmujemy następujące założenia do analizy wyników wstępnej diagnozy gotowości szkolnej dziecka: 100% - 86% - Kompetencje dziecka powyżej oczekiwań..

... Karta obserwacji i diagnozy potrzeb ucznia.

Ilość uczniów1.. Orzesze.. Do sprawdzianu z edukacji polonistycznej przystąpiło 106 uczniów klas pierwszych, a zSprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy i obserwacji w grupie dzieci 5-6letnich.. w roku szkolnym 2012/2013.. Raport z Diagnozy ucznia kończącego naukę w klasie III w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 6 im.. W ROKU SZKOLNYM 2012/2013.. linia prosta linia łamana linia krzywa 2.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .SPRAWOZDANIE Z DIAGNOZY UMIEJĘTNOŚCI.. Wioletta Kluczniok.. Klasa II - prowadząca Beata Z. zaplanowanych zadań.. Do testu przystąpiło 25 uczniów z klasy 1a i 10 uczniówz klasy 1b Opis zadań: Odbiór tekstu słuchanego: Wybranie odpowiedniej odpowiedzi zgodnej z tekstem.Nauczyciele prowadzący zajęcia dokonali diagnozy wstępnej problemów i na tej podstawie stworzyli programy dostosowane do potrzeb uczniów.. Do każdego z odcinków dorysuj odcinki prostopadłe.do sprawozdania), korzystanie z literatury fachowej.. Pierwszy raz piszę gotowość dzieci i na pewno skorzystam z tych wskazówek, tylko mam problem z jednym dzieckiem.. 3.Publikacje nauczycieli, edukacja - bezpłatne zaświadczenia, Awans zawodowy nauczycieli - konspekty zajęć, scenariusze, ścieżki edukacyjne itp.Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej: sprawozdanie: mgr Katarzyna Mazur: Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy gotowości dziecka do szkoły: sprawozdanie: mgr Ewa Koniczyńska: Raport z przeprowadzonej diagnozy umiejętności uczniów po klasie pierwszej - Arkusz wyników kart pracy do diagnozy klasy 1aDnia 25 i 26 kwietnia 2017r..

Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy i obserwacji w grupie dzieci 5-6letnich.Świetny artykuł.

PO KLASIE I. Weronika Trzcińska.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. ZDARZENIE.. Kowary.z minutow ą.. Edukacja matematyczna, czynności intelektualne V.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, uczestniczyło w nich 10 uczniów.. Umiejętności L i c z b a u c z n i ó w, k t ó r z y o p a n o w a l i d a n ą u m i e j ę t n o ś ć Liczba uczniów wymagających pomocy bardzo dobrze dobrze słabo Czytanie ze zrozumieniem xxx Tempo czytania Tempo pisania Poprawność ortograficzna Pisanie twórcze Dodawanie i odejmowanie Mnożenie i dzielenie Zadania tekstoweKlasa IIb.. Narysuj linię prostą, łamaną i krzywą.. Diagnozę wstępną z edukacji polonistycznej i matematycznej przeprowadzono w maju w 2014 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im.. Nauczanie muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej Założenia w pracy z klasami czwartymi i piątymi Wymagania edukacyjne na zajęciach muzyki w klasie czwartej i piątej dostosowane Umiejętności poznawcze ważne dla .TERMIN.. Jestem w stałym kontakcie z wychowawczyniami obydwu klas, uczestniczę w spotkaniach z rodzicami.. przeprowadzono "Diagnozę ucznia kończącego naukę w klasie III".. Dyrektor szkoły jest osobą upoważnioną do zgłoszenia udziału placówki w programie..

2 Do diagnozy wiadomości i umiejętności dzieci wykorzystano zadania z pięciu obszarów: I. Komunikowanie się II.

Tworzymy zgraną, zaradną rodzinę klasową.. Wcale się nie cieszę, że w pedagogicznej rzeczywistości zjawił się nowy dokument.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Miała ona na celu sprawdzenie poziomu wiadomości po klasie trzeciej, a także poznanie możliwości uczniów.. Celem diagnozy jest sprawdzenie stopnia opanowania przez uczniów kończących naukę w trzeciej klasie szkoły podstawowej umiejętności i wiadomości kształtowanych na tym etapie edukacji1 RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015.. Na podstawie dokumentów rekrutacyjnych została stworzona diagnoza wstępna dotycząca uczniów przyjętych do Zespołu Szkół Rolniczych.. Frekwencja 92,86.. Arkusz Sprawdzian z Tutorem dla uczniów klas piątych szkoły był podobnie jak arkusze dla klasy IV wzorowany na arkuszu sprawdzianu przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, zgodnie z nową formułą sprawdzianu obowiązującą od 2015 .Sprawozdanie z obserwacji końcowej.. To jest bardziej niż pewne, że dokumentacji w naszej pracy nie brak.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie informuje, że związku z rozpoczętą kwarantanną narodową i związanymi z nią ograniczeniami dotyczącymi m.in. kontaktów społecznych,… Zobacz więcejRAPORT Z DIAGNOZY WSTĘPNEJ Z JĘZYKÓW OYH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 TERMIN: wrzesień 2014 r. OPRA OWAŁA: Janina Angowska .. 59% - 40% - Kompetencje dziecka poniżej oczekiwań.. Stosowanie zasady indywidualizacji w klasie integracyjnej z dziećmi o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych.. Badanie funkcjonowania psychospołecznego 3,5 rocznego dziecka.. Marta Grzywińska.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. W roku szkolnym 2009/2010 w klasie drugiej główny nacisk położono na terapię dzieci z ryzyka dysleksji.. Podpisz je.. Do każdego z odcinków dorysuj odcinki równoległe.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im.. Sprawozdanie z realizacji programu Kodowanie .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Płock.. Klasy V przystąpiły do I Ogólnopolskiego Sprawdzianu z Oficyną Wydawniczą Tutor.. Informacja o realizacji programu nauczania.. Sylwia Kędzierska.. Opracowała: Jolanta Piwowarska..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt