Podaj nazwę systematyczną (iupac) związku ch3-c-ch2-ch2-ch3 ║ o

Pobierz

Prawidłowe są odpowiedzi B i C. CH3-CH2-COOH + 7/2O2-> 3CO2 .W roku szkolnym 2006/2007 odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli chemii szkół ponadgimnazjalnych Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego w pracy z uczniem pod kierunkiem doradcy chemii Małgorzaty Kozieł.. CH3 I CH3-CH=CH-C-CH2-CH2 I I C2H5 CH3 CH3 u góry jest dla C tak samo C2H5.. 3.Zapisz równanie reakcji kwasu masłowego z: a)zasadą sodową b)magnezem Dziekuje za pomoc z gory.. Książki Q&A Premium Sklep.. Question from @paulinapce - Liceum/Technikum - Chemia• Tlenki to związki o wzorze ogólnym E n O m E -jest symbolem dowolnego pierwiastka z wyjątkiem fluoru • Nazwy tlenków prostych tworzy się łącząc słowo tlenek z nazwą pierwiastka w dopełniaczu a w nawiasie podaje się stopień utlenienia • Cl 2 O 7 -tlenek chloru VII • NO 2 -tlenek azotu IV • Al 2 O 3 -tlenek glinuMar 22, 2022C.. CH3 na dole do ostatniego CH2 Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2012-11-15 17:20:53.. ( 1 pkt.). (zamiast przedrostków di-, tri-, tetra-, itd.).. tab. 2), to przed ich nazwą umieszcza się przedrostki di-, tri-, tetra-, itd.. ch3-ch=ch2 nazwa kwas glutarowy (kwas pentanodiowy) HOOC-CH2-CH2-CH2-COOH.. Celem zajęć było utworzenie zadań do wybranych wymagań egzaminacyjnych, szczególnie kształtujących umiejętność projektowania eksperymentu chemicznego i .what is the IUPAC name for CH3CH2C(CH3)2CH2CH(CH3)2?.

Podaj nazwę systematyczną związku.

Logowanie.. Wyjaśnij, dlaczego metanol i etanol są dobrze rozpuszczalne w wodzie, podczas węglowodory o podobnej liczbie atomów węgla w cząsteczce rozpuszczają się w wodzie bardzo słabo.Molar Mass (g/mol) CH3(CH2)4CH3 100.21 (CH3)2CO 58.05 Density .. Rejestracja.. Kwasy nienasycone.Alk numer lokacyjny najstarszej grupy funkcyjnej przyrostek lub nazwa bazowa.. Podaj nazwę tego związku: CH3-CH2-CH2-CH2-CH2COOH PROSZĘ O POMOC TO MI JEST BARDZO POTRZEBNE :) krucamomba Ten związek to kwas heksanowy .zaznacza się podając przed ich systematyczną nazwą przedrostki bis-, tris-, tetrakis-, itd.. Mam nadzieję, że ci to pomoże .. Aby uzyskać więcej informacji można searc IUPAC reguła nomenklatury lub można skontaktować się z każdym, kto wie o. Poczułbym przyjemność, gdybyś dał mi więcej szans na pomoc.. Rosną ich temperatury wrzenia, które są wyższe od alkanów o zbliżonej masie cząsteczkowej.. 2 CH3CH2CH2CHCHCH2CH2CH3 CHCH3 CH3 .2(chlorochromian pirydyniowy) THF tetrahydrofuran THP tetrahydropiran DIBAL-H (lub DIBAL) wodorek diizobutyloglinowy [(/-Bu) 2A1H] 6 ALKANY I CYKLOALKANY Zadanie 1.1 Podaj nazwy systematyczne następujących związków: CH,CH 3 I a) c h3c h2c h c h c h2c h3 c h3 Vb) c h3c h c h c h c h c h2c h3 c h c h2c h c h c h2c h3 I C) CH 3CH2CHCHGHGHPodaj nazwę systematyczną związku :CH2CL - CH3 - CCL2 - CH2 - CH3..

Podaj nazwę systematyczną następującego związku: CH 2 Br-CH 2 Br. Klaudia.

To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodać .Podaj nazwy systematyczne związków stanowiących parę oznaczoną numerem 1.f) 7,7-bis (1,2-dimetylobutylo)-5-etylotridekan.. 2.Napisz równanie reakcji spalania całkowitego kwasu propanowego.. 2. Podaj nazwy systematyczne i zwyczajowe następujących grup alkilowych: (CH3)2CH.. Odpowiedź Guest..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt