Scenariusz zajęć jak radzić sobie ze stresem

Pobierz

Prezentowane scenariusze dwóch zajęć dotyczą nabywania umiejętności radzenia sobie ze stresem.. pomoce- pudełka z zapałkami.. Dużo jem.. Stres jest zjawiskiem naturalnym, które towarzyszy wszystkim ludziom w trakcie ich społecznego życia.7.. Uczniowie porządkują swoją wiedzę o stresie - Wymieniają przyczyny, najczęstsze uczucia i myśli towarzyszące sytuacji stresowej.SCENARIUSZ ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH Temat: Jak radzić sobie ze stresem?. - nauczyciel rozdaje Karty ćwiczeń 2 z różnymi reakcjami na stres: 1.. Cele spotkania uczeń zna metody radzenia sobie ze stresem -Dobre opanowanie radzenia sobie ze stresem zapewni nam komfort życia - uchroni przed nudą, ale i przed zmaganiami ponad nasze siły.. Rozmawiam z przyjacielem.. Prowadzący: Monika Ziółkowska Czas trwania zajęć: 60 min.. Cz ęść główna Ćwiczenie l: "Skojarzenia" - 15 min.. Uczniowie odpowiadają demonstrując własne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami.. Cele: Cel główny: Zapoznanie uczniów z problemem stresu i jego konsekwencjami oraz ze sposobami radzenia sobie z nim.Cykliczne zajęcia radzenia sobie ze stresem dla młodzieży w gimnazjum.. Wykonanie plakatu informacyjnego - "W jakich sytuacjach czujesz się dobrze?. Cel: Pomoc w zrozumieniu istoty i przyczyny stresu.. Można je wykorzystać przygotowując uczniów do zdawania egzaminów .b) "Metody radzenia sobie ze stresem": > realistyczne myślenie, < czasem obrócenie trudnej sytuacji w żart, > rozmowa z bliską osobą, < ćwiczenia relaksacyjne, > ćwiczenia fizyczne..

Scenariusz zajęć na temat radzenia sobie ze stresem.

Powitanie uczniów oraz przedstawienie celu dzisiejszego spotkania, jakim jest pogłębienie ich wiedzy o sposobach radzenia sobie ze stresem, który pojawia się w trudnych sytuacjach.. Ze stresem nie nale ży walczy ć.. • Dotknij palcami barków i podnieś ramiona - odnotuj napięcie bicepsów i ramion-5sekund - rozluźnij się.. b) Obrócenie trudnej sytuacji w art. c) Rozmowa z blisk osob .. Dużo jem.. Jednak pierwsze dwie minuty czekacie na możliwość wykonania zadania, następnie minutę budujecie.Poniżej prezentujemy scenariusz spotkania psychoedukacyjnego pt. "Jak radzić sobie ze stresem".. -zna sposoby radzenia sobie ze stresem.Za chwilę wybuchnę!. "Burza mózgów".. Spotkanie psychoedukacyjneSposoby radzenia sobie ze stresem: 1.. Instrukcja: I.. Waszym zadaniem jest ułożyć z zapałek studzienkę.. d) wiczenia fizyczne.. e) wiczenia relaksacyjne.. Zwrócenie uwagi na przeciwstawienie przykrych emocji - dobrymi, wywołującymi zadowolenie.. 3 .strategię radzenia sobie ze stresem oraz jedną złą.. Skok - myśli mają moc.. Powitanie, nawiązanie kontaktu z uczniami.. Następnie wstrzymaj oddech na 1-2 sekundy; 4.. Połóż się na plecach i spróbuj się zrelaksować; 2.. Podsumowanie.. Temat zajęć "Oswoić stres" - techniki radzenia sobie ze stresem..

Ćwiczenie 1: Jakie wy radzicie sobie ze stresem?

Strategie radzenia sobie z trudną sytuacją Sortowanie według grup.. Studzienka.. Gdy wyczerpią się pomysły, nauczyciel rozpoczyna dyskusję.8.. Cel lekcji: Uświadomić uczniom sposoby postępowania, pozwalające złagodzić skutki nieodpowiedniego poziomu stresu.. Ochotnik zapisuje propozycje na tablicy.. Uczniowie w grupach starają się dowiedzieć jakie są najczęstsze sposoby radzenia sobie ze stresem w ich klasie.. Przed przeprowadzeniem tych zajęć warto porozmawiać z uczniami na temat ich doświadczeń związanych ze stresem, zmian w organizmie pod wpływem stresu oraz o skutkach i następstwach tego zjawiska.. Analiza i diagnoza potrzeb edukacyjnych klienta: Scenariusz kierowany jest do uczniów klasy drugiej gimnazjum u których zdiagnozowano występowanie nadmiernego stresu oraz niemożność radzenia sobie z napięciami towarzyszącymi trudnym sytuacjom.ü aktywizujące: burza mózgów.. Każdy człowiek podlega rozmaitym naciskom ze strony otoczenia (innych ludzi, sytuacji życiowych), które wywołują w nim stan wewnętrznego napięcia.sobie ze stresem, zapobieganie nadmiernemu stresowi.. Chodzę na długie spacery.. Cele operacyjne: Uczeń: - wie, co to jest stres.. Pomoce: Karty ćwiczeń: "Sytuacje stresujące", "Walka ze stresem", kredki, długopisy.. · nauczyciel krótko wprowadza w zagadnienie, opowiada o tym, czym jest stres, jakie są jego objawy, następnie pyta czy uczniowie potrafią podać definicję .Scenariusz zajęć wychowawczo - profilaktycznych przeznaczonych do realizacji wśród uczniów gimnazjum Temat zajęć: Stres - jak sobie z nim radzić ?.

Kopia Sposoby radzenia sobie ze stresem.

Zachęca by uczniowie wypowiadali na głos wszystkie skojarzenia, jakie przychodzą im do głowy w związku z tym pojęciem.. Kłócę się ze wszystkimi dookoła.. Uczniowie otrzymuj ą po 2 samoprzylepne karteczki, na których pisz ą po jednym .Zerówka Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3.. Pomoc w poznawaniu czynników stresogennych i własnej odporności na stres.. Zwiększenie samoświadomości na temat czynników wpływających na samopoczucie.. Środki dydaktyczne: ü karty pracy.. Praca w małych grupach.. Stawianie sobie realistycznych wymaga oznacza podejmowanie zada , z którymi mo emy sobie poradzi .Temat lekcji: Sztuka życia -jak radzić sobie ze stresem.. Teraz pozwól powietrzu swobodnie wydostać się z płuc - to zrelaksuje mięśnie Twojej .W trakcie zajęć uczniowie odegrają scenki sytuacyjne, a także wezmą udział w dyskusji na temat sposobów radzenia sobie ze stresem.. Scenariusz zajęć 1.. 4.Radzimy sobie ze stresem - Zagospodarowanie czasu.. Nauczyciel zapisuje na tablicy słowo "stres".. Podsumowanie zajęć.. Jak radzić sobie ze stresem Grupa docelowa szkoła ponadpodstawowa, ponadgimnazjalna i klasy 7-8 szkoły podstawowej Czas zajęć 45 min.. Ćwiczenie relaksacji poprzez kontrolę oddychania .Metody radzenia sobie ze stresem a) Pozytywne my lenie.. Na koniec przygotowujemy wspólny arkusz z dobrymi strategiami radzenia sobie ze stresem..

Scenariusz lekcji- "Umiejętność radzenia sobie ze stresem".

Gdy strategie negatywne bądź pozytywne powtarzają się, zachęcamy do "głębszej" burzy mózgów.. /ćwiczenie 1/ Uczniowie siadają w kręgu.. wg Iwaweglorz.. 3.Metody radzenia sobie ze stresem - scenariusz zajęć wychowawczych w klasach gimnazjalnych • Poznanie ćwiczeń Dennisona-punkty pozytywne, Cele operacyjne: Uczeń: • Zna sposoby radzenia sobie ze stresem, • Zna skutki negatywnego myślenia, • Stosuje proste ćwiczenia relaksacyjne, Pomoce: • Plansze z .Jak radzić sobie ze stresem - konspekt zajęć relaksacyjnych • Zaciśnij obie pięści - zwróć uwagę na napięcie dłoni i przedramion -5sekund - rozluźnij się.. Poznają i zastosują wybrane techniki relaksacyjne takie jak wizualizacja, czy ćwiczenia oddechowe, które nie są skomplikowane i z powodzeniem można je wykorzystywać na co dzień.plansza- sposoby unikania nadmiernego stresu, plansza- metody radzenia sobie ze stresem; płyta z muzyką relaksacyjna i sprzęt do jej odtwarzania; Przebieg zajęć 1.. "Radzenie sobie ze stresem".. Prawda czy fałsz.. Prowadzący podaje inne sposoby radzenia sobie ze stresem: autosugestia, trening oddechu, wizualizacja, humor, zamiana sposobu myślenia, relaksacja.. Właściwe i niewłaściwe sposoby radzenia sobie ze stresem Sortowanie według grup.. Forma zajęć: Praca indywidualna, grupowa, praca w klasowym kręgu.Strona główna / Dokumenty / Socjoterapeutyczne nie / Scenariusz zajęć na temat radzenia sobie ze stresem .. Cel główny.. Każda z grup otrzymuje po jednej ze scenek.Ćwiczenie powinien rozpocząć nauczyciel.. ü plansza "Sposoby unikania nadmiernego stresu".. Rysujemy linię na podłodze bądź przyklejamy kawałek taśmy.Nov 2, 2021współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.. Ćwiczenie realizowane jest w dwóch etapach.. Data zajęć 01.02.2018 r. 2.. Stres trzeba zaakceptowa ć jako nieodł ączn ą cz ęść życia i nauczy ć si ę, jak sobie z nim radzi ć. II.. Każdy po kolei podaje swoje skojarzenia ze słowem "stres".. Macie na to trzy minuty.. Scenariusz zajęć świetlicowych 1.. Wykorzystywane metody metody aktywizacyjne indywidualne i grupowe, w tym: wybuchowa butelka, można inaczej.. Przypomnienie tematu poprzednich zajęć oraz podstawowych informacji na temat stresu.. Jedna lub dwie osoby zapisują je na tablicy.. Zacznij wdychać powietrze nosem - rób to bardzo powoli przez około 8-10 sekund; 3.. • Przyciśnij język do podniebienia - .Formy pracy: grupowa, zespołowa Przebieg zajęć I Wprowadzenie 1.. Wstęp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt