Sprawozdanie z działalności uokik 2019

Pobierz

- W 2019 roku wydaliśmy ponad 950 decyzji, nałożyliśmy pierwszą karę za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej oraz najwyższe w historii kary za naruszenie zbiorowych interesów .1 Warszawa, 23 kwietnia 2019 r. Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu ADR za rok 2018 Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.. Publikacja niedostępna.. Pobierz wersję pdf .. Działalność lobbingowa; Sprawozdania finansowe; Zatory płatnicze; Kariera w UOKiK; .. Zgodnie z § 2. ust.. UOKiK wspiera Ukraiński Komitet Antymonopolowy.. Pobierz wersję pdf.. 1.Sprawozdanie z działalności UOKiK 2019, Warszawa 2020 .. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), i nie zawierają tajemnicy przedsiębiorstwa, ani żadnych innych informacji chronionych na podstawie odrębnych .To trzecia część omówienia tegorocznego sprawozdania z działalności UOKiK za rok 2020.. Sprawozdanie z działalności UOKiK 2019, Warszawa 2020. z 2016 r. poz. 1823) Inspekcja Handlowa ma obowiązek sporządzić sprawozdanie z działalności wojewódzkich inspektoratów InspekcjiJan 14, 2021Decyzje publikowane są na podstawie art. 31 pkt 15 ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.. Współdziałanie z UOKIK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami .. "Moja ocena 5/5", "Firma godna polecenia", "Polecam z całego serca" - brzmi znajomo?Sprawozdanie z działalności za 2018 rok ..

Sprawozdanie z działalności UOKiK 2018, Warszawa 2019.

kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego .Jun 26, 2020TodayPanek SA, ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa (mazowieckie), KRS , REGON 020923108, NIP - Sprawozdanie finansowe za 2021, 2020, 2019 rok złożone do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).. Nałożyliśmy także kary o łącznej wysokości 223 mln zł.. Znajdziesz je pod linkami: część I część II Tym razem czas przyjrzeć się celom, które wyznaczył sobie Urząd na 2021 r.Aktualności.. warszawa, marzec 2020 r.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW ZA ROK 2019 KOSZALIN, marzec 2020 r. .. W 2019 r. łącznie udzielono 2179 porad w sprawach konsumenckich, w tym 1862 były to porady Dokument jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Urzędu.Więcej na ten temat można przeczytać w sprawozdaniu z działalności urzędu.. Jednak nie o liczby chodzi w naszej pracy.Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR ) w 2018 r. Warszawa, 30 kwietnia 2019 r. Sprawozdanie ADR 2018 r. 1 / 7 Prezes UKE prowadzi postępowania ADR w ramach pozasądowego rozwiązywania sporówsprawozdanie z dziaŁalnoŚci rzecznika finansowego w 2019 r. oraz uwagi o stanie przestrzegania prawa i interesÓw klientÓw podmiotÓw rynku finansowego i sprawozdanie z dziaŁalnoŚci w 2019 r. finansowanej ze ŚrodkÓw funduszu edukacji finansowej wraz z informacjĄ o wykorzystaniu ŚrodkÓw funduszu..

Sprawozdanie z działalności UOKiK 2013, Warszawa 2014.

2 SPIS TREŚCI Część I. Pobierz wersję pdf.. Data wytworzenia: 2019-05-07 08:42 Zatwierdził: Katarzyna Krochmal Data udostępnienia: 2022-06-09 13:19 Wprowadził: Tomasz Nastulak.Sprawozdanie z realizacji zadania Rzecznika Finansowego polegającego na prowadzeniu pozasądowych postępowań w sprawie sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami w 2018 r. Sprawozdanie z działalności sądu polubownego przy KNF w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w 2018 rokuSprawozdanie z działalności UOKIK - rok 2018 Warszawa 2019.. Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej oraz sprawozdanie z działalności .Jun 28, 2021SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA 2021 ROK PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI Nazwa firmy VAKOMTEK Forma prawna Spółka akcyjna Kapitał zakładowy 8.000.000 złotych .. 2021 2020 2019 przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 602,63-851 286,88 3 344 435,75Jun 3, 2020Sprawozdanie z realizacji zadania Rzecznika Finansowego .. w sprawie sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami w 2018 r. WARSZAWA, KWIECIEŃ 2019.. W poprzednich tekstach omawialiśmy działania UOKiK w ubiegłym roku.. Dokument jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Urzędu.. 2 UOKIK - KLUCZOWE INFORMACJE 4 WSTĘP 8 OCHRONA KONKURENCJI 1.1 Kalendarium wydarzeń 12 1.2 Praktyki ograniczające ..

UOKiK opublikował sprawozdanie z działalności w roku 2014.

Polityka ochrony konkurencji i konsumentów, 2015 r.Jan 22, 2021Sporządzanie sprawozdań z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP; .. Informacje wstępne 3 .. zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej .. W 2019 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, większość kontroli Inspekcji Handlowej przeprowadzana była w handlu detalicznym, w tym w sklepach wielkopowierzchnowych (tj.Jan 14, 2021Podmioty udzielające pomocy zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) są zobowiązane do przedstawiania Prezesowi UOKiK sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o nieudzielonej pomocy publicznej.. Zobacz też: Sprawozdania Urzędu z lat poprzednich; Polityka ochrony konkurencji i konsumentów.. z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga oraz Robert Dobrzycki, Małgorzata Karina Trojańska, Marek Dobrzycki, Sylwia Dobrzycka, Norbert Sumisławski, Joanna Fajkowska-Gębusia, Kamil Kuleta, Damian Stężycki, Marek ForyńskiJan 14, 2021To tylko niektóre przykłady działań UOKiK w 2019 roku..

Więcej na ich temat można przeczytać w sprawozdaniu z działalności Urzędu.

Dz. U. z 2015 r. poz. 184), w związku z art. 23 ust.. 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.. Fałszywe opinie w sieci - działania Prezesa UOKiK.. Komentarz Prezesa UOKiK Marka Niechciała Zobacz więcej materiałów multimedialnych - W 2017 roku wydaliśmy ponad 900 decyzji.. Dziś rozpoczęliśmy warsztaty dla Ukraińskiego Komitetu Antymonopolowego (AMCU) .>.. UOKiK opublikował sprawozdanie z działalności w roku 2014..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt