Uzupełnij tabelę ich du er sie es

Pobierz

ja pochodze z niemiec mieszkałam tam 6lat i chodziłam do szkoly wiec jestem teraz w niemieckim najlepsza ze szkoły!. Uzupełnij końcówki osobowe czasowników.. 8.Wpisz do tabeli formy czasowników.. ich du er / sie / es wir ihr sie Sie warst wart Dopisz w zdaniach formy czasownika seinw czasie przeszłym Präteritum.. Wybierz właściwe czasowniki.. )ichduer / sie / eswirihrsieSie Odpowiedź na zadanie z Das ist Deutsch!. Co to są zaimki osobowe w niemieckim?. Czasownik w języku niemieckim stoi ZAWSZE na drugim miejscu w zdaniu oznajmującym.. Uzupełnij luki (1-11), wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi.. i jakby co to jest dobrze bo to tez miałam i dostałam 5.Zaimków osobowych w języku niemieckim używa się wtedy, kiedy używa się zaimków osobowych w języku polskim, na przykład "Ja jestem" to "Ich bin" - "ich" i "ja" to zaimki osobowe.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćUzupełnij tabelę brakującymi formami czasownika seinw czasie przeszłym Präteritum.. Lern___ ihr Deutsch?Czasowniki zwrotne w niemieckim to czasowniki z zaimkiem "sich" (się), np. sich erholen.. ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie Uzupełnij tabelę odpowiednimi formami czasowników: mogen .Odmiana czasowników regularnych (liczba pojedyncza i mnoga) Die Konjugation der regelmäßigen Verben I. Uzupełnij tabelę.. Möchten - chcieć..

Uzupełnij tabelę podanymi wyrazami.

Utwórzcie pary i rozmawiajcie z innymi parami, tak jak w przykładzie.. liczbę: pojedyncza - Singular, mnoga - Plural.Uzupełnij tabelę odpowiednimi formami czasowników: mogen, essen.. Zaimki osobowe w języku niemieckim to takie słowa jak "ja", "ty", "ona", "wy" i tak dalej.Przerysuj tabelę do zeszytu i uzupełnij ją odpowiednimi formami czasownika sein.. Potem następna rubryka er,sie,es .Uzupełnij tabelę odpowiednimi formami czasownika sehen Ich Du Er, sie, es Wir Ihr sie, Sie.. ich du er, sie, es Kursbuch Grammatikecke wir Seite 17 ihr sie Sie Kursbuch 3 Przeczytaj zdania (a-j).. Question from @Jaguwoj - Gimnazjum - Język niemieckidu - warst (byłeś/aś) er/sie/es - war (był/a/o) Wir - waren (byliśmy/łyśmy) Ihr - wart (byliście/łyście) sie - waren (byli/ły) Sie - waren (pan był/pani była/ państwo byliście) ich - hatte (miałem/am) du - hattest (miałeś/aś) er/sie/es - hatte (miał/a/o) Wir - hatten (mieliśmy/łyśmy) ihr - hattet (mieliście/łyście) sie - hatten (mieli/ły) sein im Präteritum Singular (lp.. Na podstawie zaimka osobowego możemy wskazać osobę w jakiej występują: 1. os. ja - ich 2. os. ty- du 3. os. on, ona, ono - er, sie, es.. Dopasuj do nazw sportów nazwy wyposażenia.. er sie es heißt .Zaimki osobowe w języku niemieckim w liczbie pojedynczej odpowiadają zaimkom osobowym w języku polskim..

...Uzupełnij tabelę.

'essen' - odmiana czasownika - niemiecki - koniugacja bab.la pomaga odmieniać czasowniki przez osoby oraz wszystkie czasy niemieckie'sein' - odmiana czasownika - niemiecki - koniugacja bab.la pomaga odmieniać czasowniki przez osoby oraz wszystkie czasy niemieckie1.. Czasowniki zwrotne (reflexive Verben) to czasowniki z zaimkiem zwrotnym (Reflexivpronomen): "Ich wasche mich .". Uzupełnij tabelę artykułami spożywczymi, które można jeść i pić na śniadanie i na kolację.. Zaimek osobowy Zaimek zwrotny ich du er/sie/es sich wir ihrZaimki osobowe niemiecki (w Nominativ - mianowniku): Liczba pojedyncza ich - ja du - ty er - on sie - ona es - ono Liczba mnoga wir - my ihr - wy sie - oni Sie - Pan, Pani, Państwo (jest to forma grzecznościowa) Jeżeli korzystasz z telefonu komórkowego, aby zobaczyć tabelkę przejedź po niej palcem.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Uzupełnij tabelę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt