Postawa kordiana wobec ojczyzny

Pobierz

Kolejne akty dramatu prowadzą nas ścieżką ku wiedzy .Przedstaw funkcjonowanie motywu ojczyzny w wybranych utworach literackich.. Widząc możliwość poprawy sytuacji kraju, mimo że miał wielu przeciwników, postanawia samotnie zabić cara.Postanawia więc walczyć o wolność ojczyzny, czuje się silny, gotów podjąć wyzwanie.. Mickiewicz w "Dziadach" pisze: "Polska Chrystusem narodów", głosi poglądy mesjanistyczne, mianowicie porównuje naród polski do osoby Jezusa Chrystusa.W takiej sytuacji znajduje się Kordian, gdy przemierza komnaty pałacu, idąc zabić cara.. Postać Kordiana wyraża jednak pogląd Słowackiego, jakoby walka ta musiała być starciem .Oczywiście poza tym, ze postawa Konrada powinna być poddana krytyce, to jednak trzeba też zauważyć, że kierowały nim pozytywne pobudki.. Rozmaite bywały reakcje ludzi w sytuacjach zagrożenia czy zniewolenia ich kraju.Kordian przyjął za swój punkt rozumowania koncepcję winkielriedyzmu Polski.. Marzy o wielkich czynach, ideach, które nadadzą sensu jego egzystencji - nie .Rozdarcie między idealistycznymi dążeniami a światem ojczystych wartości doprowadza Kordiana do klęski - są więc w konstrukcji tej postaci także elementy typowe dla bohatera tragicznego.. Ojczyzna miała, niczym legendarny Szwajcar, poświęcić się w walce z tyranią, by została ona ostatecznie pokonana..

Taka postawa ideowa, zniszczyła postać i życie Kordiana.

Jest patriotą, który odnalazł swój cel w życiu - postanawia poświęcić się dla dobra społeczeństwa oraz walczyć o wolność ojczyzny.Z kolei Kordian przechodzi przemianę z poety w patriotę.. "Kordian" Słowackiego powstał między innymi jako głos w dyskusji nad powstaniem listopadowym i przyczyną jego klęski.. Porównaj dwa wielkie monologi romantyczne i wskaż podobieństwa oraz różnice w postawach bohaterów.. Właśnie dlatego próbuje popełnić samobójstwo.Zarówno owe różnice, jak i wspomniane wcześniej podobieństwa widać wyraźnie dzięki zestawieniu Męża z "Nie-boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego i Kordiana z dramatu Juliusza Słowackiego.. Takie postaci, jak Chłopicki, Krukowiecki, Skrzynecki czy Lelewel nie nadają się do przewodzenia polskiemu zrywowi.. Juliusz Słowacki w książce pt. "Kordian" podejmuje dialog z Adamem Mickiewiczem.. Kordian jest młodzieńcem poszukującym miejsca w świecie.. Wyraża to w swoim monologu na górze Mont Blanc.. Taki właśnie był Kordian.. Nie widzi sensu w żadnym działaniu - chciałby coś robić, ale nie znajduje idei, która mogłaby go poprowadzić.. Najpierw to młodziutki, nadwrażliwy chłopiec przerażony światem.. Motyw patriotyzmu możemy odnaleźć już w opowieściach sługi Grzegorza.Zarówno postawa indywidualisty jak i bohatera wzajemnie przeplatają się w postaci Kordiana..

Pojęcie ojczyzny może być rozumiane w dwojaki sposób.

Są samotnikami gotowymi do poświęcenia się w imię niepodległości ojczyzny, ta idea ich łączy, zdolność do poświęcenia, determinacja w działaniu oraz patriotyzm.Kordian i Konrad wobec niewoli ojczyzny.. Tym celem jest najczęściej walka o wolność.Tym, co łączy obu bohaterów jest niezwykłe przywiązanie do ojczyzny.. Średniowieczny rycerz postępował mężnie i odważnie oraz zgodnie z chrześcijańskimi wartościami, dlatego zawsze walczył uczciwie.. Desperacko pragnie zmieniać świat, pokonują go nieraz własne ambicje, bo zaślepiony, gotów jest czynić wszystko, by osiągnąć cel.. Jego rozdarcie to wytwory jego psychiki, znajdują nawet uosobienie w postaci strachu i imaginacji, w obrazach jakie stawie mi przed oczami wrażliwa natura.. Są nieudolni, często .Tak samo Kordian chce walczyć na rzecz ojczyzny i jest gotowy poświecić jej swe życie.. Drugą rzeczą, która zbliża bohaterów do siebie, jest ich postawa, charakterystyczna dla epoki romantyzmu.Mickiewicz przelewa swoją myśl o mesjanizmie ojczyzny w postać głównego bohatera, Konrad uważa, że tak jak Chrystus zmierzał przez mękę, by odkupić ludzkość z jej grzechów, tak Polska oczyści Europę z grzechu..

Polaków wyobrażenia o godności, honorze i powinnościach wobec kraju.

Miażdżąca krytyka dotyczy przede wszystkim cywilnych i militarnych przywódców powstania.. Wykorzystaj konteksty literacko- kulturowe.. Szpital - Kordian trafia do szpitala dla wariatów, ponieważ, paradoksalnie, car nie mógł uwierzyć, że człowiek przy zdrowych zmysłach chciałby go zabić.Postawy wobec ojczyzny wybranych bohaterów literackich z epoki pozytywizmu i modernizmu.. Wierzy, że czyn ten będzie zbawieniem dla ojczyzny.Kordian przechodzi wielką ewolucję, nieustannie się zmienia lub raczej tworzy siebie na oczach czytelnika.. Odnosił się do aktualnej sytuacji politycznej, wspominał o postawach patriotów, którzy gotowi byli poświęcić się w imię wolności ojczyzny.. Zazwyczaj odnosi się do konkretnego państwa, którego obywatele żyją w poczuciu narodowej tożsamości i obowiązku obrony "kraju przodków", bardzo często mówi się również o tzw.: małych ojczyznach, .Z bohaterem bajronicznym wiąże natomiast Kordiana postawa pełna buntu, przesadny indywidualizm, często nawet egocentryzm.. Kiedy powraca do kraju planuje spisek i zamach na życie Cara, który okaże się jednak ponad jego siły i nie zyska poparcia..

Działał on przecież z miłości do ojczyzny i poczucia wielkiego patriotyzmu.

Zarówno Kordian, jak i Konrad, na pewnym etapie swojego życia decydują się poświęcić dla narodu i uwolnić Polskę spod zaborów.. "Jam miłość, szczęście, jam niebo za młodu, umiał poświęcić dla sprawy narodu…" (Adam Mickiewicz).. Tutaj również bohater prowadzi .Przejawem tego jest dążenie tytułowej postaci do swoistego oświecenia, poszukiwanie prawdy o otaczającym go świecie.. Z jednej strony głęboko przeżywa tragedię innych ludzi, śmierć bliskich, niewolę ojczyzny, z drugiej - nie jest w stanie podjąć żadnego działania.Kordian zaś zaczyna działać zgodnie ze swoimi przekonaniami.. Kiedy w samotności postanawia zabić Cara, kiedy ma dojść do .Zachowanie zgodne z etosem rycerskim obowiązywało w każdej sytuacji, a szczególnie podczas zagrożenia ojczyzny.. Drugi wielkim bohaterem tego okresu jest Kordian z opowieści Juliusza Słowackiego.. Jego odwaga graniczy z szaleństwem.. Rozwijając odwołaj się do wybranych utworów literatury dawnej i współczesnej .. Bohater manifestuje swój indywidualizm, wie, że nie jest rozumiany, przez co stale jest samotny.Postawa i odczucia bohatera w analizowanej scenie (Scena VIII Akt 3): - brak nadzeji, pogodzenie się z nieuchronnością śmierci - potrzeba pozostawienia po sobie śladów - poczucie niewykorzystania życia - żal, poczucie niespełnienia - świadomość braku bliskości z innymi ludźmi - poczucie wyobcowania - niechęć, pogarda dla bierności, tchórzostwa Polaków wobec zaborcy - przeświadczenie o zaniku w narodzie polskim patriotyzmu - przekonanie o tym, że świat zmierza ku .Poznajemy go jako piętnastoletniego chłopca, o wielkich marzeniach, pragnącego dokonać czegoś wielkiego, wspaniałego i znaczącego.. Kordian jest złożoną postacią.. Podczas gdy archetyp werteryczny byłby zupełnie biernym wobec zastanego porządku rzeczy, Kordian jedynie na samym początku dokonuje aktu samobójczego buntu.. Kordian bowiem zobowiązał się zabić cara.. W ostatniej scenie Kordian ukazany jest jako bohater, który śmiało stawia czoła śmierci: pozbawiony szlachectwa (złamanie szpady) nie pozwala sobie zawiązać oczu przed egzekucją.Konrad w obliczu niewoli ojczyzny nie podejmuje jawnych działań.. Porównaj dwa wielkie monologi romantyczne i wskaż podobienstwa oraz różnice w postawach bohaterów.Kordian jako wyznawca Winkelriedyzmu - interpretacja postawy Kordiana.. W "Wielkiej Improwizacji" zwraca się bezpośrednio do Stwórcy i oczekuje od niego, że ten podzieli się z nim swoją mocą.. Tytułowego bohatera postrzegać można jako symbol walki o wolność, determinacji i poświęcenia w imię ojczyzny (Kordian - Winkelried).Słowacki w "Kordianie" scharakteryzował polskie społeczeństwo, nie dając jednak jednoznacznej oceny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt