Inspekcja handlowa jak zgłosić

Pobierz

Pomoc w bardziej złożonych sprawach wymaga kontaktu z rzecznikiem konsumentów.. Czyli Inspekcja dostała zgłoszenie, że coś jest u Ciebie nie tak.. więcej.. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej 3.2 days agoTaka skarga może być zgłoszona do właściwego terenowo okręgowego inspektoratu pracy - pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.. Ty jako przedsiębiorca jesteś na wyjeździe.. Gdy tego nie zrobi, powinna spodziewać się mandatu.Państwowa Inspekcja Pracy jak złożyć donos?. 2009 r., Nr 151, poz. 1219 z późn.. Poradnictwem konsumenckim zajmuje się także Inspekcja Handlowa.W praktyce doręczenie drogą elektroniczną wymaga posiadania przez zgłaszającego skargę lub wniosek konta na e-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) i wskazania organowi związanego z nim elektronicznego adresu zwrotnego.Kontrola Inspekcji Handlowej w sklepie internetowym.. Oznacza to, że kierowana korespondencja powinna zawierać oprócz zgłaszanej sprawy także: imię i nazwisko osoby od której pochodziPaństwowa Inspekcja Pracy sprawdzi przestrzeganie zakazu handlu w niedziele w praktyce.. zm., dalej "ustawa").. Wojewódzki inspektor odnosi się do zgłoszonych zastrzeżeń nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, kiedy je otrzymał.Pierwszym punktem kontaktowym jest infolinia konsumencka, dzięki której można uzyskać prostą poradę, bez konieczności analizy dokumentów; poradę można też uzyskać e-mailowo..

Skargę można zgłosić również za pośrednictwem internetu >>> E-SKARGAPrzedsiębiorca może zgłosić do niego zastrzeżenia.

Wnosi je na piśmie.. Kontrola Inspekcji Handlowej dotyczy nie tylko sklepów stacjonarnych, lecz także internetowych.. Powinna zawierać dokładny opis sprawy i ewentualnie wniosek o interwencję.. Szanujemy Twój czas - w celu umówienia się na dyżur prosimy o kontakt z sekretariatem WIIH w Rzeszowie.. Wniosku ani skargi nie można złożyć telefonicznie.Skarga może być złożona pisemnie (wysłana listem lub złożona w Biurze Podawczym właściwego inspektoratu), można ją złożyć elektronicznie (stosowne formularze dostępne są na stronach internetowych inspektoratów) lub ustnie do protokołu podczas wizyty w PIP.. Najlepiej w pierwszej kolejności skontaktować się z lokalną placówką PIP w celu wstępnego omówienia problemu.. To minimalnie mniej niż w 2020 roku (1,88%).. Zobacz serwis: Pomoc prawna Zadaj pytanie prawnikowi »1 day agoInspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa, który działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r.Nr 151, poz. 1219 z późn.. Ile chemii w butach?Jun 30, 2020Złóż wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej Dokumenty 1..

Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany.Swój wniosek i skargę możesz zgłosić bezpośrednio Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej lub jego Zastępcy w każdy wtorek w godzinach od 15:00 do 16:00.

Kliknij Dalej, a potem Wyślij bez podpisu lub Podpisz i wyślij.. W jaki sposób to zrobimy nie ma najmniejszego znaczenia.Kiedy Inspekcja Handlowa przeprowadza kontrole, ponieważ jest uzasadnione bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.. skontrolowanych próbek paliw płynnych.. Inspekcja Handlowa w Gdańsku przypomina na co warto zwrócić uwagę w przypadku chęci zakupu towaru objętego promocją.. Państwowy Inspektorat Pracy ma określone terminy na powzięcie kontroli i najpóźniej po 30 dniach od złożenia skargi osoba skarżąca jest powiadamiana o wynikach kontroli.. Dodaj załączniki - jeśli je masz.. Jakość paliw w 2021 r. Inspekcja Handlowa zakwestionowała w ubiegłym roku 1,72%.. Inspekcja jest organem administracji rządowej, którego zadania są .E-skarga to wygodniejsze rozwiązanie, bo nie trzeba wychodzić z domu, żeby taką skargę dostarczyć inspektorom pracy.. Ubiegłoroczne wyniki kontroli prawidłowości i rzetelności promocyjnej sprzedaży produktów, organizowanej przez sieci handlowe, wykazały nieprawidłowości we .Nov 11, 2021Nov 1, 2020Jak zgłosić niebezpieczny produkt; Powiadomienia przedsiębiorców o produktach niebezpiecznych; Ogłoszenia; Inspekcja Handlowa - raporty z kontroli i sprawozdania; Jakość paliw; Opis systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw; Wykazy podmiotów; Kontrola w zakresie paliw ciekłych (benzyny i ON) oraz biopaliw ciekłychPaństwowa Inspekcja Handlowa, nazywana także Inspekcją Handlową, jest państwowym organem kontroli powołanym do ochrony i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa uregulowanym w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U..

A co z kontrolami zapowiedzianymi?Jak zgłosić niebezpieczny produkt; Powiadomienia przedsiębiorców o produktach niebezpiecznych; Ogłoszenia; Inspekcja Handlowa - raporty z kontroli i sprawozdania ... Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu 50-059 Wrocław ul. Ofiar Oświęcimskich 15a tel.

Pracownik musi w takim przypadku przyjąć Inspekcję.. Wniosek o wpis do rejestru zakładów 2.. 71 344 20 38 faks 71 344 26 02W okresie świątecznym, a więc w sezonie wzmożonych zakupów, promocje stały się już tradycją.. W przypadku znalezienia nieprawidłowości, kontroler formułuje zalecenia, do których firma musi się zastosować.. Wypełnij formularz.. Należy wejść na stronę , znaleźć zakładkę "E-skarga" i wybrać odpowiednią jednostkę inspekcji pracy, która swoim zasięgiem obejmuje teren, jakiego skarga dotyczy.. Pracownicy urzędu, po zapoznaniu się z konkretnym problemem, poinstruują poszkodowanego .Z dostępnych urzędów lub instytucji wybierz Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie (adres elektronicznej skrzynki podawczej: /WIIHRzeszow/skrytka)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt